BANDD FOR PROFESSIONALS XP

Naš software se sastoji iz sledećih modula:

  • FinProXP (račcunovodstvo)
  • RobProXP (veleprodaja, maloprodaja – trgovina)
  • MatProXP (proizvodnja)
  • Osnovna sredstva (obračcun vrednosti osnovnih sredstava)
  • Kadrovska evidencija i obračun plata
  • Fiskalna kasa/POS
  • Kasa CM (vođenje prodavnica i ugostiteljskih objekata)

Pristupite podacima svog poslovnog sistema, dokumentima, servisima bilo gde sa se nalazite, sa računara, tableta, mobilnog telefona, šstampajte, skenirajte brzinom i sa mogućnostima kao da sedite za svojim računarom.

 Povežite poslovnice na različitim lokacijama u jedinstven sistem, bez plaćanja VPN-a, sa performansama programa koji je instaliran na lokalnom računaru.

Uračunato u cenu:

Virtuelni racunar
Hosting  24/7
Setup servisa i programa
Automatski backup i antivirusna zastita podataka
 Pristup elektronskim servisima RS, BiH i Crne Gore
 Redovno uskladjivanje  sa zakonima i propisima

 

Kombinacija modernih tehnologija i virtuelizacije primenjenih na jedinstven način omogućava nam da svojim korisnicima omogućimo snagu, brzinu i komfor u radu, kao i prilagodljivost koju nije moguće postići standardnim tehnikama web programiranja.

PROGRAM IZMĐU OSTALOG OMOGUĆUJE:

Veleprodaja (neograničen broj magacina)
Praćenje kupaca/dobavljača
Izdavanje i prijem racuna
Kombinovanje usluga i roba na računu
Izdavanje VP fiskalnih računa
Digitalno potpisivanje računa – eRačun
Automarska prijava faktura na CRF
Formiranje predračuna sa slikama artikala
Praćenje zaliha i vođenje skladišta
Prikaz lager liste na željeni dan
Praćenje ugovora o kontinuiranoj nabavci i prodaji
Promet u tranzitu
Poslovanje sa inostranstvom
Izdavanje ino faktura na više jezika sa autom. prevodom
Prašenje troškova
Praćenje uplata/isplata
Praćenje robe po serijskim brojevima
Praćenje po zonama isporuke/nabavke
Maloprodaja (neograničen broj prodavnica)
Ugostiteljstvo (neograničen broj objekata)
Izdavanje MP fiskalnih računa
Izdavanje gotovinskih MP računa
Analiza troškova
Analiza dugovanja kupaca
Analiza prodaje

Kompletno računovodstvo, analitika, sintetika, bilansi
Prilagodnjiv kontni plan za privredu i bužet
Blagajna
Obračun PDV
POPDV, PPPDV, KMPDV, PIDPDV, PIDPDV1
Povezivanje sa portalom Poreske uprave RS
Proizvodnja
Vođenje sitnog inventara
Vođenje priručnih magacina
Kompletna kadrovska evidencija
Praćenje kretanja u službi, bolovanja, godišnjih odmora, specijalizacija, svih podataka o zaposlenima
Putni nalozi u zemlji i inostranstvu
Generator rešenja i ugovora o radu
Obračun plata
Akontacije, dodaci, obustave
Automatsko vođenje kredita zaposlenih
Izrada i predaja PPOPJ
Uvoz i raspodela kapitacionih ocena
Izveštaji za statistiku
Evidencija i obračun vrednosti osnovnih sredstava
Automatska amortizacija po sredstvima i grupama
Arhiva
Digitalizacija i praćenje papirne dokumentacije
Automatizovano formiranje pdf dokumenata i slanje e-mail-om

NAŠ PROGRAM IZGLEDA OVAKO